TJÄNSTER

TJÄNSTER

Allmän ögonundersökning

 

GRÖN STARR                      

Diagnosticering, behandling och uppföljning

 

ÄRFTLIGHET FÖR GRÖN STARR                                                                             

Kontroller och uppföljning

ÖKAT ÖGONTRYCK          

Utredning där misstanke om grön starr finns

 

DIABETES KONTROLLER
Där man kontrollerar och fotograferar diabetiska förändringar i ögonen

GRÅ STARR
Diagnosticering och bedömning

GULA FLÄCKENS
Undersökning, utredning och uppföljning. Med vår avancerade utrustning har vi möjlighet att  snabbt och effektivt undersöka  samt bedöma direkt tillståndet i gulla fläcken. Vid behandlings krävande tillstånd remitterar vi snabbt för vidare åtgärd.

KÖRKORTS INTYG
Vid behov vi har möjlighet att utföra alla slags synfältsundersökningar som krävs av TRANSPORTSTYRELSEN för körkort

ÖVRIGA ÖGONRELATERADE INTYG

 

ÖGONLOCK
Bedömning av olika tillstånd och problematik

ÖGONRELATERADE PROBLEMATIK I SAMBAND MED SKÖLDKÖRTELS BESVÄR
Ofta vid sköldkörtelsjukdomar eller sköldkörtelsbesvär kan det förekomma olika ögonproblem och tillståndet i ögonen kan ändras. Därför är det viktigt med ögonkontroll och eventuell uppföljning.

RINNANDE ÖGON

 

TORRA ÖGON

 

TÅRVÄGS PROBLEM

 

SPOLNING AV TÅRVÄGAR

 

FÖDELSE MÄRKE
Undersökning vid förändring av regnbågshinnan eller på näthinnan. Vi bedömer, fotograferar och följer upp.

 

SJÖGRENS SYNDROM Utredning – (utredning av ögondelen av Sjögrens Syndrom)

Vi tar ej emot barn under 12 År

Hur går undersökningen till?

Ögonundersökningen tar i vanliga fall cirka 30 minuter.

I undersökningen kontrollerar vi synen, ögontrycket och olika delar av ögonen.

Ibland krävs det mer tid, exempelvis om vi hittar något avvikande som kräver en närmare  undersökning. Längre informativa samtal kan också behövas i vissa fall.

Därför rekommenderar vi att våra patienter har  tidsmarginaler vid besök med cirka 15-20 minuter. 

Att ta med dig till besöket!

Det är alltid bra att ha med sig tidigare undersökningsunderlag eller journaler från ögonläkare/optiker samt aktuell remiss från optiker/läkare

Det är också viktigt att man har med sig en aktuell medicinlista och giltig ID .

Ofta får man pupillvidgande ögondroppar för att kunna undersöka bakre delen av ögat. Synen kan bli lite grumlig under viss tid efteråt och då rekommenderas inte bilkörning de närmaste timmarna.

KONTAKT

info@ogoncentrumuddevalla.se

KONTAKTA OSS

0708 717 918